Staffan Kyrk

2010-05-22

Adam och Eva

Filed under: växter — Tags: , , , — Staffan Kyrk @ 00:03

Adam och Eva

Av våra svenska orkidéarter är detta den tidigast blommande. Den uppträder oftast i två färgvarianter: röd och vit. Dessutom kan man ofta hitta enstaka exemplar med olika färgavvikelser.

1 Comment »

  1. [...] ungefär samma lokaler som Adam och Eva brukar man kunna hitta denna art, också den en tidigt blommande orkidé. Comments [...]

    Pingback by Sankt Pers nycklar « Staffan Kyrk — 2010-06-03 @ 01:36

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress