Staffan Kyrk

2010-05-20

Grönsnabbvinge

Filed under: dagfjärilar — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 00:18

Grönsnabbvinge

Denna juvelvinge hör till de tidigast flygande dagfjärilarna bortsett de som övervintrat färdigbildade. Det brukar finnas gott om dem på varma platser med blåbärsris i närheten då det är en av dess värdväxter.

Grönsnabbvingar

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress