Staffan Kyrk

2010-05-14

Stenmurkla

Filed under: svamp — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 00:30

Stenmurkla vid vägkant

Stenmurklan växer lite överallt i skogarna den här årstiden, fast vägkanter och kraftledningsgator är kanske de säkraste växtplatserna. Där tycker jag att de kan få vara kvar då arten är en av de giftigaste i vår natur. Även om man kan förvälla och äta dem utan någon direkt verkan så vet man inte vilka konsvenser det kan få i ett längre perspektiv. Stenmurklans gift, gyromitrin, har bland annat visat sig vara cancerframkallande. Ingen matsvamp alltså, men under våren då det inte finns allt för mycket annan svamp ute är de ändå trevliga att få syn på och kanske fånga på bild.

Stenmurkla, Gyromitra esculenta

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress