Staffan Kyrk

2010-05-06

Vätteros

Filed under: växter — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 22:12

Vätteros

Den här växten saknar gröna blad då den inte fotosyntetiserar, den parasiterar på lövträd istället. I detta fall var förmodligen en närliggande hasselbuske dess värdträd.

Vätterosor

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress