Staffan Kyrk

2010-04-22

Den sista snön?

Filed under: landskap — Tags: , , , , , , , , , , , — Staffan Kyrk @ 16:47

Skogsbäcken

De här bilderna är tagna förra veckan under en kvällspromenad längs en liten skogsbäck. Inne i den täta skogen hade inte all snö hunnit smälta bort men det har den nog gjort nu.

Fallet

Isflak

Efter ett tag kom jag fram till den plats där bäcken mynnade ut i en lite större å omgiven av delvis kraftigt översvämmad alsumpskog med tydliga spår av bäverns framfart.

Alstammar vid bäckens slut

Omkullfallen trädstam

Översvämmad alsumpskog med bäverspår

Då hade det hunnit mörkna och det var dags att gå tillbaka. På vägen fick jag se och höra både skogssnäppa och morkulla på nära håll. Skogssnäppan i sumpskogen och morkullan vid en liten skogsbilväg.

Stor svävfluga

Filed under: insekter — Tags: , , , , — Staffan Kyrk @ 00:21

Stor svävfluga (Bombylius major)

De här brukar man ofta se när de söker sig till gula blommor. Annars syns de till i sandiga slänter med mycket bin där de lägger sina ägg vid deras bon. Svävflugelarverna lever sedan där som parasiter. Det finns två andra bombylius-arter i Sverige också. Man kan skilja dem åt genom teckningen på vingarna.

  • Bombylius major: mörkt band i vingarnas framkant.
  • Bombylius medius: mörkt band i framkant med små prickar på ytan bakom.
  • Bombylius minor: helt genomskinliga.

Stor svävfluga

2010-04-20

Orange legeskål

Filed under: svamp — Tags: , , , , , , — Staffan Kyrk @ 22:26

Orange legeskål

Denna skålsvampsart får sin näring från ammoniak vilket brukar finnas i marken vid älg- och rådjurslegor. Den är kanske vanligast om våren då stora mängder av detta substrat samlats under vintern och bevarats av kylan. På dess hyfmatta kan man också hitta arten mörk legeskål.

Orange legeskål #2

« Newer PostsOlder Posts »

Powered by WordPress