Staffan Kyrk

2010-04-23

Grävlingspår

Filed under: däggdjur,spår — Tags: , — Staffan Kyrk @ 11:53
Grävlingspår

Grävlingspår

I en lerig åkant hittade jag några fint bevarade spårstämplar som ser ut att tillhöra grävling.

1 Comment »

  1. Jäpp, här syns att den är en hälgångare precis som björnar. Synd att inte fler jägare är intresserade av att jaga grävling (de smakar ju inte så gott..(har testat))

    Comment by danne — 2010-04-27 @ 07:36

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress