Staffan Kyrk

2010-04-20

Orange legeskål

Filed under: svamp — Tags: , , , , , , — Staffan Kyrk @ 22:26

Orange legeskål

Denna skålsvampsart får sin näring från ammoniak vilket brukar finnas i marken vid älg- och rådjurslegor. Den är kanske vanligast om våren då stora mängder av detta substrat samlats under vintern och bevarats av kylan. På dess hyfmatta kan man också hitta arten mörk legeskål.

Orange legeskål #2

2 Comments »

  1. En lega är ett ställe där ett djur legat under dagtid för att vila eller sova. Där vare sig urinerar de eller släpper ifrån sig feces. Ett djur kan också ta sårlega efter en påskjutning. Men det ställe där dessa svampar utvecklas om de är beronde av ammoniak är i en brunstgrop och dessa gör älg, kronhjort och i viss mån även dovhjort. Rådjur gör aldrig regelrätta brunstgropar men de markerar ändå med urin. Älgars brunstgropar kan av naturliga skäl bli ganska stora, de vältrar sig även i denna grop tillsammans med urinen för att sprida doften så långväga som möjligt. I dessa gropar kan ammoniakstanken kännas på ganska långa håll och där trivs nog dessa fungisar.

    Comment by danne — 2010-04-22 @ 07:57

  2. Det kanske inte är så smart av djuren att sprida doftämnen nära sovplatserna med tanke på rovdjur, men under vintern har jag hittat en del spillning nära rådjurslegor. Då kanske inte det gör lika mycket när skiten fryser. Därför kanske det är möjligt att de både släpper spillning och tömmer blåsan inte allt för långt från legorna. De flesta fynden av de här svamparna görs väl innan vegetationen kommer upp och gör dem mer svårupptäckta. Får försöka undersöka det här noggrannare…

    Håller med om att en del artnamn kan vara lite missvisande, samtidigt kanske det inte är så lätt att hitta passande namn när det finns så många arter. Här är lite intressant läsning om hur ArtDatabanken resonerar: http://www.artdata.slu.se/svenskaartprojektet/artnamn.asp

    /Staffan

    Comment by Staffan Kyrk — 2010-04-22 @ 17:16

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress