Staffan Kyrk

2010-04-17

Scharlakansröd vårskål

Filed under: svamp — Tags: , , , , , , — Staffan Kyrk @ 19:49

Scharlakansröd vårskål

Namnet scharlakansröd vårskål används om flera arter. Bilden föreställer Sarcoscypha austriaca, den variant som hittas växande på död alved. Jag har oftast hittat dem i alsumpskogar, men detta exemplar fanns i ett litet fuktstråk med några alar i en vanlig blandskog.

S. austriaca

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress