Staffan Kyrk

2010-04-16

Stor aspticka

Filed under: svamp — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 22:28

Stora asptickor

Idag fick jag syn på en asp med några stora asptickor. Till utseendet är arten mer konsollformad än den oftast hovformade vanliga asptickan. De växer ofta vid basen av gamla aspar och där kan man ofta se en kraftig inåtbuktning i stammen orsakad av tickan. Trots det är den inte så aggresiv mot sitt värdträd som kan fortsätta leva med tickorna i många år. Med tiden kan gamla exemplar bli rejält stora med diametrar på flera decimeter.

1 Comment »

  1. [...] skrev tidigare om stor aspticka så då kanske det kan vara bra att skriva lite om den vanliga [...]

    Pingback by Aspticka « Staffan Kyrk — 2010-04-20 @ 01:57

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress