Staffan Kyrk

2010-04-13

Huggorm och snok

Filed under: grod- och kräldjur — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 23:59
Huggorm

Huggorm

Bara drygt någon meter från varandra låg de och solade. Huggormen kröp snabbt undan under en sten medan snoken låg kvar tills jag lämnade platsen. Under hela förra året fick jag bara se en enda huggorm, förhoppningsvis blir det betydligt fler detta år.

Snok

Snok

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress