Staffan Kyrk

2010-04-06

Bibagge

Filed under: skalbaggar — Tags: , , , , , , , — Staffan Kyrk @ 18:02
Bibagge

Bibagge

Idag hade jag turen att få syn på några exemplar av bibagge när jag var ute i närheten av grustaget vid Älta. De kan vara lite svåra att få syn på eftersom de bara lever som färdigbildad skalbagge en mycket kort period i samband med snösmältningen. Då kan grusgropar eller sandslänter vara bra ställen att leta på eftersom vårsidenbiet trivs där och bibaggelarverna sedan lever i dess kolonier.

Apalus bimaculatus

Apalus bimaculatus

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress