Staffan Kyrk

2010-03-26

Dagens bilder

Filed under: fåglar — Tags: , , , , — Staffan Kyrk @ 21:07

Kanadagäss

Några bilder från en eftermiddagstur till Tullgarn och Mörkö. Såg mycket fågel, bland annat 11 snösparvar ute på ett fält men de var för långt bort för att få någon bild på.

Knipor

Knölsvan

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress