Staffan Kyrk

2010-03-22

Vattensork

Filed under: däggdjur — Tags: , , , — Staffan Kyrk @ 23:24
Vattensork

Vattensork

En bild från i lördags, sorken sågs sittande vid ett dike i vårsolen. Antagligen är det smältvattnet från snön som tvingat fram den från dess gångsystem under marken.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress