Staffan Kyrk

2010-03-10

Spillkråka

Filed under: fåglar — Tags: , , — Staffan Kyrk @ 18:52

Spillkråka i flykt

Tog lite bilder på en förbiflygande spillkråka när jag var ute igår. Den satte sig på en trädstam och jag testade att ta bilder från olika perspektiv för att få olika avstånd mellan stammarna.

Först en bild där träden ligger tätt intill varandra och nästan ser ut att utgöra en vägg:

Spillkråka

En annan bild med lite mer luft mellan träden:

Spillkråka #2

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress