Staffan Kyrk

2010-01-20

Spår: Gråsiska/Grönsiska

Filed under: fåglar,spår — Tags: , , — Staffan Kyrk @ 17:33
Siskespår

Siskespår

Var ute igår och såg lite fåglar, bland annat några stora flockar siskor innehållandes både gråsiskor och grönsiskor. Tog en bild som visar hur det kan se ut under en al där de suttit och plockat frön ur alkottarna. Alfrön är de här fåglarnas huvudsakliga vinterföda.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress