Staffan Kyrk

2010-01-18

2010-01-16: Övervintrande nässelfjärilar

Filed under: dagfjärilar — Tags: , , , , , , , — Staffan Kyrk @ 00:08

Nässelfjäril på gammal trädörr

Flera fjärilsarter övervintrar: citronfjäril, nässelfjäril och påfågelöga. När nässelfjärilarna inte hittar gamla träd eller andra naturliga övervintringsplatser kan ett hus fungera lika bra. När jag letade i ett sådant hus hittade jag 17 nässelfjärilar vilket jag tycker var mycket, men jag har inte något att jämföra med så det kan säkert vara ännu fler.

När våren kommer vaknar fjärilarna och ger sig iväg. Att se dem flyga är ett trevligt vårtecken även om det kan vara något slitna jämfört med exemplar ur de generationer som kläcks senare under året.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress