Staffan Kyrk

2011-04-25

Coreus marginatus

Filed under: skinnbaggar — Tags: , , , — Staffan Kyrk @ 06:28
Coreus marginatus, parning

Coreus marginatus, parning

Skinnbaggen Coreus marginatus kan man hitta sittande på diverse buskar och träd så här på våren, men som larv lever den på skräppor och liknande växter.

Coreus marginatus

Coreus marginatus

2011-04-24

Skäckspinnare

Filed under: nattfjärilar — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 17:31
.Skäckspinnare, Endromis versicolora. Hona

Skäckspinnare, Endromis versicolora. Hona.

Skäckspinnaren är en fjärilsart som börjat flyga nu i april. Hittade två exemplar hängande i björkar. För att skilja hane och hona kollar man enklast på antennerna, de hos hanen är betydligt  bredare än hos honan.

Skäckspinnare, Endromis versicolora. Hane.

Skäckspinnare, Endromis versicolora. Hane.

2011-04-18

Harrisbärfis

Filed under: skinnbaggar — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 23:04
Harrisbärfis, Piezodorus lituratus

Harrisbärfis, Piezodorus lituratus

Nu börjar det bli gott om bärfisar och andra skinnbaggar ute. Harrisbärfisen är en rödlistad art som kan förväxlas med grön bärfis om man inte är uppmärksam, åtminstone den här tiden av året då de är grönt färgade.

Older Posts »

Powered by WordPress